Determinarea eficienţei programului de reabilitare cardiacă complexă de durată la pacienţii după revascularizare coronariană prin evaluarea capacităţii funcţionale şi calităţii vieţii lor

Authors

  • Vataman Eleonora
  • Lîsîi Dorin
  • Filimon Silvia
  • Grivenco Aliona
  • Cucută Snejana

Abstract

Scopul studiului a fost în estimarea eficacităţii programului de reabilitare cardiacă la pacienţii după revascularizare coronariană prin evaluarea capacităţii funcţionale şi calităţii vieţii lor. În studiu au fost incluşi 197 pacienţi, care au fost divizaţi în 2 grupuri: grupul 1 (de control) - 91 pacienţi şi grupul 2 – 106 pacienţi, care au efectuat programul de reabilitare după revascularizare coronariană. Durata de supraveghere a fost 12 luni. Capacitatea funcţională evaluată prin testul mers plat 6 minute şi testul cu efort fizic dozat (Cicloergometria) s-a majorat mai evident în grupul de pacienţi cu reabilitare cardiacă, prin majorarea distanţei parcurse în test mers 6 minute, creşterea duratei testului cu efort fizic dozat, volumului de lucru efectuat şi puterii ultimei trepte. La sfârşitul perioadei de supraveghere indicatorii calităţii vieţii: scala fizică a chestionarului Mac New Heart Disease HRQL, indicatorii funcţionării psihice, sănătăţii generale, vitalităţii, funcţionalităţii sociale, sănătăţii mintale şi a componenţilor fizic şi psihic sumari ai chestionarului MOS-SF-36 (forma scurtă) au fost mai scăzuţi la pacienţii din grupul de control, comparativ cu grupul de pacienţi după reabilitare cardiacă. Aşadar, studiul efectuat a demonstrat eficienţa programului de durată de reabilitare complexă după revascularizare coronariană.

Published

2016-09-19

Issue

Section

Research Article