Managementul infarctului miocardic în Republica Moldova

Authors

  • Grosu Aurel Andrei Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • Rudi Victor
  • David Lilia
  • Răducan Aurica
  • Barbu Oleg
  • Buzdugan Iuliana
  • Pleşca Valeriu

Abstract

Infarctul miocardic acut (IMA) rămâne o boală severă cu repercusiuni importante asupra indicatorilor de sănătate publică. Deşi în ultimii ani letalitatea spitalicească s-a redus cu aproape două treimi, mortalitatea globală prin infarct miocardic rămâne înaltă. Scopul studiului: Evaluarea variațiilor în managementul spitalicesc al pacienților cu infarct miocardic acut în bază datelor colectate retrospectiv și aprecierea gradului de corespundere a asistenței medicale prestate pacienților cu IMA. Material şi metode: Managementul pacienților cu IMA a fost evaluat în 45 de instituții spitalicești inclusiv raionale 35, municipale 4, republicane 4, private 2 şi departamentală 1. Au fost evaluate 1141 de fișe medicale la pacienții cu IMA. „Fișa standardizată pentru evaluarea calității bazată pe criterii specifice în infarctul miocardic acut” a fost completată nemijlocit în instituțiile medicale. Rezultate: Evaluarea efectuată a stabilit că în prima zi de la declanşarea simptomelor de IMA au apelat la asistență medicală în spitalele municipale numai 40,8%, în spitalele raionale 49%, în spitalele republicane 51% dintre pacienți. Adresarea tardivă, peste 72 ore de la debutul bolii, a fost înregistrată în spitalele municipale în 38,3% cazuri, în spitalele republicane 27,7% și în spitalele raionale la 23,3% pacienţi. Proporția pacienților cu diagnosticul inițial de IMA cu supradenivelarea segmentului ST a fost de 29% vs 61% cu subdenivelarea segmentului ST. Letalitatea spitalicească în perioada evaluată a constituit total la nivel republican - 25,2; la nivel de spitale raionale – 32,7; spitale municipale – 34,2; și în instituții republicane – 13,6 constatându-se o ușoară reducere în anul 2015, comparativ cu anii 2014 și 2013 total pe republică și în instituțiile republicane. Totodată, în spitalele raionale și cele municipale se înregistrează o majorare a letalității prin IMA. Concluzii: Au fost identificate mai multe neconformități privind respectarea recomandărilor Ghidurilor Societății Europene și Protocolului Naţional „Infarctul miocardic acut, ce influențează diagnosticarea precoce şi rezultatele tratamentului. Ponderea pacienților cu IMA cărora li s-a efectuat ECG în primele 10 minute de la sosirea în spital a fost destul de joasă 8% - 21%.

Published

2021-05-18

Issue

Section

Research Article