Constantin Țîbîrnă - Chairman of the Council of Experts of the Ministry of Health, promoter of the training of national scientific staff

Authors

  • Ivan MEREUTA Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”; Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;Academia de Științe Medicale din Republica Moldova

DOI:

https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.2-73.01

Keywords:

ounder, teacher, statesman, founder of a scientific school, honorary member of the Academy of Sciences of Moldova

Abstract

Constantin Țîbîrnă - notorious personality of medical science, founder of a local surgery, promoter of the training of highly qualified staff, Politician and State, Deputy, Pedagogue-Teacher, with a medical activity during 60 years (1950- 2010), creator of the School of Thoraco-abdominal Surgery, oro-maxillo-facial, oncological, infantile, Honorary Member of the Academy of Sciences of Moldova, one of the founders of the Academy of Medical Sciences of the Republic of Moldova, Promoter of International Science and Surgery internationally. He trained 30 doctors and habilitated doctors, coordinated the defense of doctoral theses in medical sciences in various specialties (about 200), founded the Țîbîrnă Dynasty of doctors - about 72 doctors and nurses.

Author Biography

Ivan MEREUTA, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”; Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;Academia de Științe Medicale din Republica Moldova

dr. hab. șt. med., profesor univ.

References

Ababii I., Mereuță I., Țîbîrnă Gh., Corcimaru I. Știința oncologică în istorie și actualitate. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016. 524 p. ISBN 978-9975-53-697-4.

Ghidirim, Gh., Ţîbîrnă C., Grossu Iu. Organizarea şi dezvoltarea serviciului chirurgical în Republica Moldova: Vestigii şi realizări contemporane către aniversarea a 60 ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Buletinul Academiei de Științe. Științe medicale. 2005, 1(1), 86-99.

Popușoi E., Ețco C., Raevschi M. et al. Istoria medicinei: indicații metodice. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, Cat. Medicină Socială și Management Sanitar. Chișinău [s.n], 1994. 54 p.

Popușoi E., Grosu Iu. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Chișinău: Universitas, 1995. 52 p.

Țîbîrnă Gh. Aspecte istorice ale fondării Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova (Organizație non-guvernamentală). În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Vol. 62, Nr. 2, 2019, 193-202.

Published

2022-11-27

Issue

Section

Personalities

Categories