Professors Constantin and Gheorghe Țîbîrnă: promoters of personalized surgery of thyroid cancer

Authors

  • Andrei ȚÎBÎRNĂ Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”;IMSP Institutul Oncologic

DOI:

https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.2-73.05

Keywords:

the Tîbîrnă academics, thyroid cancer, surgical treatment, personalized surgery

Abstract

For 40 years (1980-2020) in the Department of tumor of Head and Neck Surgery of the Oncological Institute of the Republic of Moldova, the Clinic University „N. Testemitanu” were treated 18549 of patients with nodular pathology of the thyroid gland – which 6183 treated with cancer. It should be noted that 12366 were precancerous conditions: adenomas – 7296 (59%), toxic nodular goiter 2226 (18%), autoimmune thyroiditis (Hashimoto) – 2844 (23%), 1078 werechildren, 105 (9.7 %) with cancer.The incidence of thyroid cancer increased for about 4 times, in 1980 – 70 of patients (1.7%ooo), in 2020 – 294 of patients (8.3%ooo). The incidence of mortality was stabilized: 1980 -0.4%ooo), 2020 – 0.6%ooo). The incidence of prevalence was increased by 17 times, 1980 – 6.4%ooo), 2020 – 120.5%ooo).Depending on the sex, thyroid cancer was on average in women – 87%, in men 13%, the ratio being 9:1. How to explain the higher incidence of thyroid disease in women:In the hormonal activity in women, there are considerable physiological fluctuations during the life (puberty, menstrual cycle, pregnancy, births, abortions, climacteric involution, etc.). As a result, of hormonal disordes lead to some thyroid pathology, which is one of the most labile hormonal glands.Molfologically we mention that the first is papillary cancer (55.5%), in second – folliculary (32.8%), third – medullary cancer (7.8%), last one – undifferentiated (3.9%).Three types of surgery have been developed in the treatment of thyroid cancer: typical surgery, extended and combined surgery.Professors Constantin and Gheorghe Țîbîrnă from the typical operation are elaborated and implemented the operation–maximal subtotal resection of the thyroid gland with transplantation of the parathyroid glands with the vascular bundle in the sterno-cleido-mastoid muscle.From atypical operation, together with professor Nicolae Gladun, he is developed a surgery. Combined thyrodectomy with sternotomy, and paratracheal, mediastinal, anterior and posterior lymph nodes removed (T4b).

Author Biography

Andrei ȚÎBÎRNĂ, Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”;IMSP Institutul Oncologic

conf. univ., dr. în med.

References

Anestiadi Z. „Epidemiologia patologiei tiroidiene în R. Moldova”. Materialele Conferinţei ştiinţifice dedicate jubileului de 190 de ani de la fondarea Spitalului Clinic Republican. 20.12. 2007, Artamedica, Ediţie specială.

Cebotari A. Ecografia glandei tiroide, paratiroide şi salivare. Editura „Universul”, Chişinău, 1996, 231 p.

Cernîi A., Iacovleva I., Bogdanscaia N. et al. Aspecte morfologice ale invaziei tumorale. Conferinţa Oncologilor din Moldova. 1995: 58-69.

Cernîi A., Ţîbîrnă A., Clipca A., Toderaş M. Carcinomul medular tiroidian: revista literaturii şi date proprii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ştiinţe medicale, nr.4 (13), Chişinău, 2007, p.126-130.

Clipca A. „Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian „ocult” şi „incipient”, Autoreferat, disertaţie de doctor în medicină. Chişinău, 2008, p.27.

Hotineanu V.T., „Chirurgie. Curs selectiv”, Chişinău, 2008, p. 847. Capitolul II „Bolile chirurgicale ale tiroidei” p. 61-80.

Melnic B.,Ţîbîrnă Gh., Duca Gh., Cica C. Chimia, Stresul; Tumoarea. Ed. „Universul”, 1997.

Mîndruţă-Stratan Rodica. Aspecte clinico-genetice a cancerului tiroidian. Autoref. tezei de doctor în medicină. Chişinău, 2012, p. 34.

Stratan Valentina, Şutkin Vladimir, Bîlba Valeriu., “Teoria ereditară a cancerului pulmonar”. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. Nr. 3(38) / 2015.

Ţîbîrnă A. Aspecte epidemiologice ale morbidităţii prin adenom, tiroidită autoimună şi cancer tiroidian în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ştiinţe medicale, nr.5 (19), Chişinău, 2008, p.282-286.

Ţîbîrnă A. (MD) Brevet de invenţie Nr. 3004. Metoda de tiroidectomie lărgită inferioară în cancerul glandei tiroide. 2006.03.31. BOPI 3/2006.

Ţîbîrnă Gh. „Ghid clinic de oncologie”. Editura „Universul”, Chişinău, 2003, 828 p., Capitolul 12.7. Cancerul glandei tiroide, pp. 268-282.

Vudu L. „Viziuni moderne asupra clinicii, diagnosticului şi terapiei hipotiroidismului (Revista literaturii). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale Nr. 4(45), 2014.

Блохин Н.Н., Петерсон Б. Е. “Клиническая онкология”. Москва, 1979, Т. I, с.184-230.

Валдина Е.А. “Папилярный рак щитовидной железы: (особенности клиники, морфологии и лечебной тактики): Автореф. докт. дис. – Ленинград, 1981, с. 45.

Гнатышак А.И. “Рак щитовидной железы“. Киев, 1962, с.155.

Заридзе Д.Г. Зоб и эпителиальные опухоли щитовидной железы: Автореф. дис. док. – М., 1978, с.28.

Пачес А.И., Пропп Р.М. “Рак щитовидной железы”. Москва. “Медицина”, 1985, 320 стр.

Пачес А.И., Пропп Р.М. “Опухоли головы и шеи“ М., 1997, с.379-408.

Романчишен А.Ф., Колосюк В. А. “Рак щитовидной железы у беременных”. Амбулатор. хирургия, 2004, №3, с.27-29.

Фурдуй, Ф.И. Физиологические механизмы стресса и адаптации при остром действии стресс-факторов: [моногр.] / Ф. И. Фурдуй; отв. ред. : С. Х. Хайдарлиу; АН МССР. Ин-т Зоологии и Физиологии. — Кишинев : Штиинца, 1986. — 239 р.

Published

2022-11-27

Issue

Section

Personalities

Categories