Recovery of epileptic patients

Authors

  • Oleg СOBÎLEANSCHI Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
  • Iana BUGNEAC Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

DOI:

https://doi.org/10.52692/1857-0011.2022.2-73.27

Keywords:

Aktins diet, Physiotherapy, Electrosleep, medical and psichosocial rehabilitation of patients with epilepsy, sleep in epilepsy, World Health Organization

Abstract

This article is based on the recovery methods of patients with epilepsy. The rehabilitation components of epileptic patients help us to assess the presence of problems and solve them through the “Atkins Diet” recommended for people with epilepsy, Physiotherapy, Electrosleep, and the form of questions addressed to patients suffering from epilepsy. In this research, the medical and psychosocial rehabilitation of patients with epilepsy is highlighted, which helps us to evaluate these patients from different socio-medical aspects, framing and involving them in daily life.

Author Biographies

Oleg СOBÎLEANSCHI , Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

doctor habilitat în științe medicale, Membru titular al A.Ș.M. din R.M.

Iana BUGNEAC, Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

6th year General Medicine student.

References

Эпилепсия. Понятие. Профилактика. Безопасность. Disponibil: https://sgkb2.ru/Epilepsiya Ponyatie Profilaktika Bezopasnost / (Accesat la 12.02.2022).

Popov A., Butnaru M, Căpăţână Gh. Tulburări psihice şi de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tratamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia. Chişinău: CEP USM, 2018.118 p. Disponibil: http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2013/POPOV.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accesat la 12.02.2022).

Ingrijirea bolnavilor cu epilepsie. Disponibil: https://www.prospecte.net/ingrijirea-bolnavilor-cu-epilepsie/ (Accesat la 12.02.2022).

Парфенова Е.В., Ридер Ф.К., Герсамия А.Г., Яковлев А.А., Гехт А.Б. Эпилепсия как социальная проблема. Журнал Неврологии и Психиатрии, 9, 2018, 77-85.

Ziua Internațională a Epilepsiei marcată la IMSP Institutul de Medicină Urgentă. Disponibil: https://www.urgenta.md/ziua-internatonala-a-epilepsiei.html (Accesat la 22.02.2022).

februarie, Ziua Mondiala de lupta impotriva epilepsiei. Disponibil: https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/10-februarie-ziua-mondiala-de-lupta-impotriva-epilepsiei (Accesat la 12.12.2021).

Doțen N. Aspectele psihologice și sociale ale epilepsiei. În: Culegerea de lucrări ale Conferinței științifice națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie 2020. Chișinău: CEP USM, 2020, p. 74-78. ISBN 978-9975-152-48-8. ISBN 978-9975-152-50-1.

Modalitati de ingrijire a bolnavilor cu epilepsie. Disponibil: https://www.academia.edu/11037920/DIPLOMA (Accesat la 15.01.2022).

Chung Y.T., Hsieh I.C., Lai M.C., Huang C.W. The Potential Role of Neurocognitive Rehabilitation in Epilepsy. In: Int J Neurorehabilitation. 2014, vol.1, 125-31.

Токарева Н.Г., Железнова Е.В. Особенности медико-социальной реабилитации больных эпилепсией. B: Эл. научно-образовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. 2015, Т.17, №5, 27-29.

Dietă și controlul greutății. Disponibil: https://doc.ro/controlul-greutatii/dieta-atkins-reguli-beneficii (Accesat la 12.02.2022).

Published

2022-11-27

Issue

Section

Research Article