CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ CU GENERICUL „CHIRURGIA PERSONALIZATĂ LA ADULȚI ȘI COPII - CHIRURGIA VIITORULUI”

Authors

  • Emil CEBAN Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Abstract

Distinși oaspeți, Dragi colegi, Onorată asistență, Doamnelor și domnilor, Pseudochistul de pancreas la copii Am onoarea şi deosebita plăcere să Vă salut, în numele comunităţii academice a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, la deschiderea acestui forum științific național cu participare internațională, consacrat memoriei ilustrului medic chirurg, fondator al chirurgiei naționale, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, Constantin Țîbîrnă, care la 1 ianuarie curent ar fi împlinit 90 de ani. Profesorul Constantin Țîbîrnă a fost omul-legendă, care prin tot ce a realizat pe parcursul vieții, a constituit o epocă. A fost unul dintre pilonii medicinei autohtone, care s-a aflat la temelia fondării valoroaselor tradiţii în formarea cadrelor chirurgicale, în dezvoltarea ştiinţei medicale, în crearea şi consolidarea serviciului chirurgical autohton. Istoria vieţii profesorului Constantin Ţîbîrnă este istoria unui fiu de agricultori, care, prin munca asiduă, responsabilitate şi devotament, a reuşit să atingă cele mai înalte culmi ale medicinei autohtone. A fost reprezentantul primei promoţii de absolvenți ai Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. După absolvirea cu eminență a Institutului în anul 1950, debutează în profesie la Spitalul Raional Lazovsc, unde acumulează experiență și noi deprinderi practice. Peste 3 ani, revine la Alma Mater în calitate de ordinator clinic, la Catedra de chirurgie, de care nu s-a mai despărțit până la ultima suflare.Aici, în doar 12 ani, tânărul specialist parcurge calea ascendentă de la asistent, conferenţiar, până la profesor universitar, şef de catedră și decan. Fire energică, inteligentă, perseverentă şi creativă, profesorul Constantin Ţîbîrnă, de-a lungul anilor, a demonstrat un înalt potenţial intelectual, erudiţie şi spirit de sacrificiu în toate domeniile de activitate pedagogică, ştiinţifică, clinică şi managerială. Și-a început activitatea de pedagog cu metode clasice de predare și evaluare a cunoștințelor și manoperelor practice. Ulterior, pe parcursul a peste 5 decenii de activitate rodnică în funcțiile de decan (9 ani), șef al Catedrei de chirurgie (37 de ani) și șef al Clinicii de chirurgie a Spitalului „Sfânta Treime” (11 ani), profesorul Constantin Țîbîrnă și-a perfecționat măiestria pedagogică și profesională, a însușit noi forme și metode de instruire, diagnostic, tratament și profilaxie. Dascălul, pedagogul Constantin Ţîbîrnă face parte din pleiada marilor profesori moldavi, care şi-au lăsat amprenta personalităţii complexe asupra tuturor generaţiilor de studenţi şi medici-rezidenţi, care i-au audiat cursurile şi lecţiile practice în cadrul Almei Mater. Constantin Ţîbîrnă a educat în rândul tineretului studios, graţie competenţei şi erudiţiei sale, cultul 8 Buletinul AȘM muncii, dragostea de carte şi de cercetare ştiinţifică, respectul faţă de om, afirmarea spiritului cinstei şi al datoriei. Domnia Sa a contribuit substanţial la formarea mai multor generaţii de specialiști medici, competitivi pe piața muncii, precum și la sporirea prestigiului muncii intelectuale. Impresionantă şi prodigioasă a fost activitatea ştiinţifică a savantului Constantin Ţîbîrnă. Doar peste 6 ani de la absolvirea Institutului, la vârsta de 27 de ani, susţine teza de doctor în ştiinţe medicale în problema echiniocozei pulmonare. Încă peste 10 ani, în 1966, susţine cu succes şi teza de doctor habilitat în domeniul chirurgiei septice pulmonare. Rezultatele cercetărilor științifice, care cuprind o gamă amplă de probleme din domeniul chirurgiei, şi-au găsit reflectarea în cele peste 500 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, inclusiv: 12 monografii, numeroase articole, lucrări metodico-didactice de o certă valoare, înalt apreciate de comunitatea medicală naţională şi internaţională. Sub îndrumarea înţeleaptă şi responsabilă a profesorului Constantin Ţîbîrnă au fost susţinute 33 de teze, dintre care: 26 de doctor şi 7 teze de doctor habilitat în științe medicale o adevărată şcoală de savanţi medici-chirurgi de valoare, care continuă să dezvolte ideile mentorului spiritual, înregistrează succese importante atât în cercetare, cât şi în activitatea profesională. Activitatea ştiinţifică a profesorului Constantin Ţîbîrnă a depăşit cu mult hotarele țării, iar numele Dumnealui a devenit cunoscut în comunitatea mondială a chirurgilor. Impunătoare au fost meritele profesorului Ţîbîrnă în domeniul medicinei practice. Chirurg de excepţie, Domnia Sa aproape zilnic s-a aflat la masa de operaţie. A fost un chirurg polivalent preocupat, în special de chistul hidatic hepatic, pulmonar şi poliorganic, de chirurgia ficatului și a căilor biliare. Domnia Sa a salvat mii de vieţi omeneşti, inclusiv pe întreg teritoriul republicii pe linia Aviasan. Concomitent cu o vastă activitate pedagogică, ştiinţifică, curativă şi managerială, profesorul Constantin Ţâbârnă a participat activ în viaţa socială. Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală prodigioasă a fost înalt apreciat cu ordine, titluri, medalii, diplome, premii și alte mențiuni. Profesorul Constantin Ţîbîrnă a fost un adevărat patriot al plaiului şi neamului, îndrăgostit de cultura, limba şi istoria lui, altoind continuu această dragoste generaţiilor tinere. A trecut prin toate vămile vieţii cu capul sus, păstrându-şi verticalitatea în rândul marilor bărbaţi ai neamului şi plaiului natal. Viaţa şi activitatea profesorului, Constantin Ţîbîrnă este un excepţional model de existenţă şi vocaţie, un exemplu de slujire fidelă în numele prezentului şi viitorului, exemplu demn de urmat pentru generaţiile tinere. A fost fondatorul unei frumoase dinastii de medici Dinastia familiei Țîbîrnă, o dinastie unică în felul său în țara noastră. Pe urmele profesorului Constantin Țîbîrnă și a soției sale, Olga, a pășit și fratele mai mic Gheorghe Țîbîrnă, academician al Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar cu soția Viorica, precum și nepotul Ion Țîbîrnă, profesor universitar, cu soția Antonina. Ulterior, după cum e și firesc, profesia de medic au îmbrățișat copiii și nepoții familiei Țîbîrnă Ecaterina, Nadejda și Sergiu, Andrei și Viorica, Vasile și Adrian, care au devenit medici specialiști de valoare. Sunt sigur că dinastia de medici a familiei Țîbîrnă va perpetua în timp. Distinși oaspeți, Onorată asistență, Conferința științifică națională cu participare internațională cu genericul „Chirurgia personalizată la adulți și copii chirurgia viitorului” este organizată în cadrul proiectului programului de stat „Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii”. Este semnificativ faptul că desfășurarea lucrărilor conferinței coincide cu comemorarea profesorului Constantin Țibirnă, care în activitatea sa chirurgicală s-a ghidat de principiul de bază al medicinei personalizate „tratamentul potrivit, pacientului potrivit, la momentul potrivit”. Apreciem înalt participarea la această întrunire a reprezentanților școlilor științifice de chirurgie din România, Federația Rusă, Belarus și Armenia. Este îmbucurător faptul că alături de academicieni, profesori și conferențiari universitari sunt prezenți și tineri cercetători viitorul medicinei noastre. Important este și spectrul amplu de probleme înaintate spre discuții. Este un eveniment cu adevărat istoric, de o importanță majoră atât pentru sistemul national de sănătate, cât și pentru Universitate, fiind prima reuniune de acest gen în domeniul chirurgiei în țara noastră. Acest forum științific are ca scop valorificarea oportunităților de instruire, cercetare, finanțare și implementare a medicinei personalizate în chirurgie. Sperăm că întrunirea în cauză va contribui la dezvoltarea unei etape calitativ noi în teoria și practica chirurgicală a Republicii Moldova. Fiind mereu deschisă spre inovare, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae TestemițaȘtiințe Medicale nu” contribuie la dezvoltarea acestui domeniu prin cercetările, realizate în cadrul proiectelor naționale și internaționale, axate pe abordarea personalizată a problemelor de sănătate la adulți și copii. Pentru personalul științifico-didactic al Universității, forumul de astăzi deschide noi orizonturi și noi perspective în reformarea procesului de instruire, în educarea tinerelor generații de specialiști medici pentru sistemul de sănătate, orientați și pregătiți pentru activitate în condițiile unei medicini personalizate. Onorată asistență, Țin să Vă asigur că, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” va aplica și în continuare tot ce este nou, inovativ și progresiv în procesul didactic, pentru a aduce beneficii pacienților 9 și sistemului național de sănătate, pentru ași îndeplini cu cinste și demnitate misiunea sa socială. În încheiere, permiteţi-mi, distinși oaspeți și dragi colegi, în numele întregii comunități universitare să Vă doresc mari succese în realizarea programului de activitate al Conferinței și să-mi exprim convingerea că această întrunire va contribui substanțial la dezvoltarea medicinei personalizate în Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Emil CEBAN, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Author Biography

Emil CEBAN, Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Published

2022-11-27

Issue

Section

Conference materials

Categories